Vrienden van de Koorschool

Waarom vriend(in) worden?

           

De Stichting Koorschool Midden-Gelderland is een ideële zang- en kooropleiding voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.
De koorschool wil in haar opleiding en haar presentatie naar buiten toe graag een zo hoog mogelijk artistiek niveau bereiken.
Daarnaast staan vooral de individuele ontwikkeling van de leerlingen en vooral ook het plezier van samen musiceren voorop.

Wij willen dit bereiken door:

  1. Het geven van een vocale/muzikale opleiding door gekwalificeerde docenten
  2. Het werken in kleine en overzichtelijke groepen
  3. Het scheppen van mogelijkheden om concertervaring op te doen

Om dit alles mogelijk te maken hebben is uw financiële steun onontbeerlijk.
Wij ontvangen geen subsidie en zijn afhankelijk van het lesgeld van de leerlingen en acties die wij jaarlijks voeren.
Wij kunnen daarbij  altijd enige geldelijke ondersteuning gebruiken van vrienden. Als u ons zou willen steunen, en
vriend(in) wilt worden van de koorschool, kunt u ons een mail sturen met de volgende gegevens:

  1. Het bedrag dat u wilt doneren.
  2. Het seizoen waarvoor u dat wilt doen
  3. Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mail adres

Als vriend(in) van koorschool Midden Gelderland, ontvangt u:

  1. Vier maal per jaar informatie over de koorschool
  2. Voorinformatie over evenementen van de koorschool
  3. Korting bij concerten in eigen beheer

Wij vragen u om ons te steunen en een email te sturen naar: info@koorschoolgelderland.nl

Rabobank NL67RABO0116059737 t.n.v. Stichting Koorschool Midden Gelderland

Namens alle leerlingen dank je wel voor uw bijdrage!