Lesgeld seizoen 2021-2022

Bedragen zijn per maand, tenzij anders vermeld.
Het schooljaar omvat 10 lesmaanden.

klas €/maand €/jaar
Zangklas 1 26,34 263,40
Zangklas 2 35,95 359,50
Zangklas 3 40,93 409,30
Zangklas 4 24,85 248,50
Kamerkoor 29,20 292,00

Overige kosten

Inschrijfgeld/lesmateriaal (éénmalig) €15,00
Kledingfonds zangklas 1,2 en 3
(2019 - 2020 geen bijdrage gevraagd)
€25,00

Inschrijfgeld is inclusief het koorschoolpakket (lesboek, multomap, bladmuziek en schoudertas).
Het uitproberen ter kennismaking (max. 1 maand) is gratis. ​

Betaalwijze

Betaling(en) lesgeld kan na ontvangst van de factuur in maandelijkse termijnen of ineens.

IBAN Rabobank NL67  RABO  0116  0597  37
t.n.v. Stichting Koorschool Midden Gelderland ovv Leerlingnummer (staat op de factuur) en naam kind waarvoor betaald wordt.

Kortingen

korting percentage
2 kinderen per gezin 10 % voor beide kinderen
3 (of meer) kinderen per gezin 15 % voor alle kinderen

Met "kinderen per gezin" wordt bedoeld: kinderen in de speelleerklas en in de zangklassen 1 t/m 4. Leden van het kamerkoor worden niet meegeteld voor de gezinskorting.