Kamerkoor Midden-Gelderland

Wat is een kamerkoor?

Een kamerkoor is een koor dat muziek voor een kleine bezetting (10 – 30 leden) zingt en dat vaak optreedt zonder instrumentale begeleiding.

Wie zijn wij en wat willen wij?

Kamerkoor Midden Gelderland is in 2015 opgericht door de oudste leden van de Koorschool Midden-Gelderland, een zangopleiding voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. De leden ouder dan 23 vormen het huidige Kamerkoor. Het merendeel van de koorleden zingt al van jongs af aan met elkaar! Ondanks het feit dat verschillende van ons uitvliegen naar alle uithoeken van Nederland voor studie of werk, komen wij eens per twee of drie weken op zondag samen voor de repetities in Ede.

Door te streven naar kwaliteit op het gebied van stemtechniek en koorklank, een goede variatie in koorrepertoire, een jonge en frisse uitstraling en fijne onderlinge sfeer ambiëren we met dit Kamerkoor op een zo hoog mogelijk niveau deel uit te maken van de korenwereld in Nederland en daarbuiten en ons als koor te onderscheiden.

Naast veelzijdige concerten, waaronder o.a. de Mattheus Passie, het Weihnachtsoratorium en de Messiah van Händel, treden wij op in binnen- en buitenland met bekende muzikale gezelschappen zoals bijvoorbeeld het Nederlands Kamerkoor. Daarnaast hebben wij concertreizen gemaakt naar o.a. Duitsland, België, Letland, Tsjechië, Hongarije en Bosnië!

Het Kamerkoor Midden Gelderland staat onder leiding van dirigent Rob Kaptein, artistiek leider van de Koorschool Midden-Gelderland. Hoewel hij de vaste dirigent is, werken wij ook met andere professionele musici.

Concert Autumn Leaves - 5 november 2022 - Bevrijdingskerk te Wageningen

Wat verwachten we van jou?

  • dat je beschikt over een goede zangtechniek,
  • dat je koorervaring hebt,
  • dat je in staat en bereid bent om je partij zelfstandig in te studeren,
  • dat je in principe aanwezig bent op alle repetities.

Wat mag je van ons verwachten?

  • veel enthousiasme en drive
  • een goede organisatie, ook van de te geven concerten,
  • tijdig opsturen van te bestuderen repertoire en studieplanning,
  • kundige en gedreven leiding op het gebied van repertoire, muzikaliteit en stemtechniek,
  • gedreven repetities en bijzondere concerten.

Belangstelling?

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen?
Neem dan contact op met Leonie Sijtsma: 

kamerkoormiddengelderland@gmail.com of 06-54640167

https://www.facebook.com/KamerkoorMiddenGelderland