Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website
www.koorschoolgelderland.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website
aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van
deze disclaimer.

Koorschool Midden-Gelderland

Koorschool Midden-Gelderland is een stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 09106408.

Gebruik van website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan op ieder
moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Hoewel de Koorschool Midden-Gelderland
als houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht
worden. Desondanks kan Koorschool Midden-Gelderland niet instaan voor de juistheid, volledigheid
en actualiteit van de geboden informatie en of kan zij niet instaan voor het foutloos of
ononderbroken functioneren van de website.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Koorschool Midden Gelderland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
- het foutloos en ononderbroken functioneren van de website
- de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie
- de inhoud van sites die niet door Koorschool Midden Gelderland zijn ontwikkeld
  en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Koorschool Midden-Gelderland

Gebruik van informatie

De Koorschool Midden-Gelderland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en
andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de
informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer worden gebruikt voor eigen
persoonlijk gebruik. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen,
bewerken of verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken. De inhoud van deze
website onder valt de Auteurswet, d.w.z. alle auteursrechten worden voorbehouden.

E-mail

De informatie opgenomen in e-mails van de Koorschool Midden-Gelderland kan
vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht
onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te
informeren en het bericht te retourneren

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.