Corona

Hier vind je informatie over de situatie rond corona.


Repetities zijn weer toegestaan op de reguliere tijden. Concerten kunnen nog niet doorgaan.

Corona Protocol

De algemene basisregels zijn:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen.
 • Houdt 1,5 meter afstand tot anderen
  • onder de 12 jaar is afstand houden niet verplicht (onderling of met de dirigent/docent)
  • tussen 13 en 18 jaar is onderling afstand houden niet verplicht, maar wordt wel afstand bewaard tot de dirigent/docent
  • boven de 18 jaar houdt iedereen 1,5 m afstand, ook tijdens repetities en uitvoeringen
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
  • tussen repetities door wordt de deur van de repetitieruimte open gezet om te luchten.

Mondkapjes en corona testbewijs (CTB):

 • Het dragen van mondkapjes is verplicht vanaf groep 6 als je je verplaatst door de locatie van de repetitie of het concert. Ook na het tonen van het CTB.
 • Het CTB moet getoond worden bij repetities en concerten door alle aanwezigen van 18 jaar en ouder, m.u.v. de dirigent/docent (omdat deze beroepsmatig betrokken zijn)
 • Bij concerten moet het CTB getoond worden door alle bezoekers van 13 jaar en ouder

Extra maatregelen

 • Ouders zijn niet toegestaan bij repetities in de Johan Frisoschool op maandagmiddag