Contributie/ lesgeld seizoen 2022-2023

Bedragen zijn per maand, tenzij anders vermeld.
Het schooljaar omvat 10 lesmaanden.

klas €/maand €/jaar
Zangklas 1 31,00 310
Zangklas 2 43,00 430
Zangklas 3 48,50 485
Zangklas 4 27,50 275
Kamerkoor 33,50 335

Overige kosten

Inschrijfgeld/lesmateriaal (éénmalig) €20,00
Kledingfonds zangklas 1,2 en 3
(sinds 2019 - 2020 geen bijdrage gevraagd)
€25,00

Inschrijfgeld is inclusief het koorschoolpakket (lesboek, multomap, bladmuziek en schoudertas).
Het uitproberen ter kennismaking (max. 1 maand) is gratis. ​

Betaalwijze

Betaling(en) lesgeld kan na ontvangst van de factuur in maandelijkse termijnen of ineens.

IBAN Rabobank NL67  RABO  0116  0597  37
t.n.v. Stichting Koorschool Midden Gelderland ovv Leerlingnummer (staat op de factuur) en naam kind waarvoor betaald wordt.

Kortingen

korting percentage
2 kinderen per gezin 10 % voor beide kinderen
3 (of meer) kinderen per gezin 15 % voor alle kinderen

Met "kinderen per gezin" wordt bedoeld: kinderen in de zangklassen 1 t/m 4. Leden van het kamerkoor worden niet meegeteld voor de gezinskorting.

Opzegging

Het opzeggen van het lidmaatschap van de koorschool is twee keer per jaar mogelijk: per 1 februari (opzeggen vóór 15 dec) en per 1 september (opzeggen vóór 15 juni). Stuur daarvoor een bericht naar de ledenadministratie leden@koorschoolgelderland.nl