Albert Wissink

Albert Wissink, muziekpedagoog, dirigent en componist, werd in 1954 geboren in 's-Heerenberg. Nadat hij aan de Pedagogische Academie in Doetinchem zijn onderwijsacte behaalde en enkele jaren als onderwijzer werkzaam was, begon hij aan de studie schoolmuziek en koordirectie aan het Stedelijk Conserva-torium in Arnhem. Al vanaf 14-jarige leeftijd is hij als dirigent werkzaam bij verschillende koren, maar sinds 1987 heeft hij van de hobby zijn beroep gemaakt.

Verschillende koren hebben onder zijn leiding gestaan met repertoire van de Middeleeuwen, via opera tot de hedendaagse muziek. Tot augustus 2011 was Albert dirigent van het gemengd koor Vocalise in Ede dat hij tot een muzikaal meer dan gemiddeld koor heeft mogen opstuwen. Daarnaast is hij jarenlang verbonden geweest aan het internationaal vermaarde Vrouwen Kleinkoor 'Orpheus' in Nijmegen, dat sinds enkele jaren een ensemble is dat op projectbasis optreedt onder de vlag van de Koorschool Midden - Gelderland. Sinds 1999 is hij oprichter en artistiek leider van de Koorschool Midden-Gelderland, een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar, waar ook Vrouwen Kleinkoor Orpheus als het Jongeren Kamerkoor Midden - Gelderland deel van uitmaakt

Albert Wissink geeft stem- en koorscholingsworkshops voor koren en dirigenten en wordt gevraagd als workshopleider en jurylid bij symposia of koorfestivals. Regelmatig is hij muzikale inspirator tijdens een repertoire dag of scratchweekeinde in binnen- of buitenland.

In de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse vrouwenkoormuziek speelt hij een belangrijke rol, hetgeen onder andere heeft geleid tot een toenemende aandacht voor de kwaliteit van deze koren en voor het specifieke repertoire. Tevens is hij een warm pleitbezorger voor de hedendaagse muziek en in het bijzonder voor de muziek van Nederlandse en Vlaamse componisten. Verschillende van hen mag hij tot zijn muzikale vrienden rekenen: „Vrienden die je nooit ziet, maar waarvan je ziel en lijf tot op het bot muzikaal blootlegt.” Internationaal geniet Albert zelf ook bekendheid als componist. Regelmatig zijn composities van zijn hand 'verplicht werk' op internationale koorfestivals of zijn zij onderdeel van het wedstrijd- of concertprogramma van deelnemende koren (www.albertwissink.nl).